Terug naar Nieuws

Contributie tafeltennis & pickleball

Contributietarieven TT per maand

jeugd alleen trainen €10,00

senioren alleen trainen €12,00
senioren trainen en competitie €14,00

ondersteunende leden €10,00

Contributietarief PB per maand

jeugd en senioren €12,50 (alleen op donderdag)

Combi tarief TT & PB per maand

jeugd en senioren 2x per week trainen (TT en/of PB)
inclusief competitie TT samen voor € 20,00